Στόχοι μας

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ''Τα χαρούμενα παιδιά''
Οι προσπάθειές μας για καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, και μόρφωση των παιδιών σε ιδρύματα καθώς και παιδιών με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) , μας οδήγησαν στην ανάληψη δράσης με στόχο: ''Τα χαρούμενα παιδιά''
''Τα χαρούμενα παιδιά '' είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,και δημιουργήθηκε για να  αγκαλιάζει  και να στηρίξει  τις οικογένειές που έχουν πραγματική ανάγκη ,va προσφέρει κοινωνικό έργο στα παιδιά με αναπηρία  και στις οικογένειές τους, άτομα με αναπηρία  (Εγκεφαλική Παράλυση,Εγκεφαλική δυσλειτουργία,Σύνδρομα , Σύνδρομα με συνοδά κινητικά προβλήματα, Ψυχικές διαταραχές,Δυσπλασίες,Εγκεφαλικές κακώσεις,Κρανιο εγκεφαλικές κακώσεις,Κακώσεις Νοτιαίου μυελού,Μυοσκελετικέ κακώσεις,Μυοπάθιες,Διάχυτες αναπτυξιακές δυσκολίες, Αυτισμός, Σπάνιες Παθήσεις, νεοπλασματικές ασθένειες και κάθε άλλου είδους αναπηρίας ).

''Τα χαρούμενα παιδιά''θα αγκαλιάσει και θα στηρίξει όσους έχουν πραγματικά ανάγκη (παιδιά με αναπηρία  και στις οικογένειές τους, άτομα με αναπηρία )  !!!!

''Τα χαρούμενα παιδιά'' δημιουργήθηκε για να είναι δίπλα σε σας, αμερόληπτα και δημιουργικά!!!